Soho

לתקריב - רחפו עם העכבר על התמונה

Soho

ניתן להשיג בגוונים:

White&Ref Black / White&Ref Gold/ White&Ref White

סוג נורה:

LED 12W

מק"ט 4300-13-01 קטגוריה מידות: